Pamukkale Üniversitesi Yayınları

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Paksu Duatepe, Asuman (2018-10-06)
  Sıra dışı problemler, son yıllarda öğrencilere olan olumlu yöndeki etkileriyle dikkat çeken ve bu anlamda çalışmaların ve araştırmaların artarak devam ettiği konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıra dışı ...
 • Mustafa Ersöz, Mine Sulak, Massimo Bersanı, Arzum Işıtan, Meltem Balaban, Zeha Yakar, Cumhur Gökhan Ünlü, Volkan Onar (Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Karakterizasyon, nanomalzeme gelişiminde temel araştırmadan üretim faaliyetine kadarki tüm aşamalarda çok büyük öneme sahiptir. Nanomalzemelerin ve ilgili teknolojilerin etkin bir doğruluk düzeyi ve verimlilik sağlaması ...
 • Mustafa Ersöz, Arzum Işıtan, Meltem Balaban (Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Teknoloji olgusu en geniş anlamda “bir sanayi dalıyla ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi” olarak tanımlanmaktadır [1]. İnsanoğlunun ...
 • Mustafa Ersöz, Mine Sulak, Massimo Bersani, Arzum Işıtan, Meltem Balaban, Zeha Yakar, Cumhur Gökhan Ünlü, Volkan Onar (Pamukkale Üniversitesi Yayını, 2018)
 • Mustafa Ersöz, Arzum Işıtan, Meltem Balaban (Pamukkale Üniversitesi, 2018-10)
 • Murat, Zengin; Hakan, Alkan (Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2018-01-05)
  Ülkemiz bir turizm cenneti olmasına rağmen; turizm gelirlerine bakıldığında ne yazık ki hak ettiği yerde değildir. Bölgemizin ise özellikle termal imkânları yönüyle önemli olanaklara sahip ama gerekli yatırımlar yapılmadığı ...
 • İşler, Yalçın; Yüce, Yılmaz Kemal (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2017)
  Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları 2017 (ASYU-2017) Konferansı, 5- 7 Ekim 2017 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Yıldız Teknik ...
 • İnan, Süleyman; Altınışık, Işıl Uçman; Zengin, Murat; Ülkü, Gözde Kan; Özdemir, Ayşe; Özcan, Nur Sinem; Kaytan, Saadet Mutlu (Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2017-06)
  Okumaya koyulduğunuz derleme, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının bir kısmının yazılarını bir araya getiriyor. Yazı davetine fakültemizin Denizli vizyonunu ortaya koyan geleceğine ...
 • İnan, Süleyman; Tarman, Bülent (Pamukkale Üniversitesi, 2016-07)
  Pamukkale Üniversitesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğiyle V.’si yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu duyurmaktan çok memnunuz. 28-30 Nisan 2016’da Pamukkale Üniversitesi ...
 • Oğuzhanoğlu, Attila (Pamukkale Üniversitesi, 2011-08)
  Birçok bilim dalının katılımı yanında tıbbın olmazsa olmaz bir özelliği uygulama yönüdür. Klinik dallar söz konusu olduğunda salt kuramsal bilgilerin yeterli olamayacağı bunun ötesinde usta-çırak ilişkisi ile öğrenilmesi ...
 • Haytaoğlu, Ercan (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  “Denizli’nin 100 Yıllık Basın Tarihi (1909-2009)” adlı bu çalışma, bir Denizli medya tarihi olmayıp sadece basılı olan gazete, dergi ve bültenleri esas alan bir içerikte hazırlanmıştır. Bu açıdan var olan internet gazetelerine ...
 • Temiz, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi, 2010-12)
  Bu eser, basamak kırılma indisli yarıiletken dalga kılavuzu konusunda bilimsel araştırmalar sonunda ortaya çıkmış bir kitaptır. Bir elektromanyetik dalga (ışık) içeren ve onu istenildiği gibi yönlendiren dalga kılavuzunun ...
 • Temiz, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Bu ders kitabının amacı, akıcı bir lisanla elden geldiğince Türkçe’ye de önem vererek, öğrencilerin daha fazla faydalanmaları ve bilgilenmelerini sağlamaktır. 2004-2005 ders yılında öğrencilerin istifâdelerine sunulan ...
 • Mithat Aydın; Süleyman İnan; Metin Türktaş; Şerif Kutludağ; TR58168; TR12413; TR51882; TR11011 (Pamukkale Üniversitesi, 2013-05)
  45 yıl Türk bilim hayatına ve eğitimine hizmet veren ve 15 Mayıs 2012 tarihinde emekliye ayrılan Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, akademik yaşamına Atatürk Üniversitesi’nde 1973 yılında Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 1977 ...
 • Xhanari, Lindita Latifi (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  “Balkanlar Türk Dili’ne ‘Elveda’ demedi.” Bu cümle bu çalışmayı en doğru anlatabilecek sözler olsa gerek... Yaklaşık altı yüz yıl süren birlikteliğin, etkileşimin yüz yıl içinde bütünüyle silinmediğini ve silinemeyeceğini ...
 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi, 2011-02)
  13. yüzyılda Mevlâna ve Yunus Emre’den başlayarak, 21. yüzyılda günümüze ulaşan bir çizgide, edebiyat ve kültür dünyamızda ifadesini bulan isimler ve onların eserleri etrafında kaynak belgelere dayalı olarak hazırladığımız ...
 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi, 2011-02)
  13. yüzyılda Mevlâna ve Yunus Emre’den başlayarak, 21. yüzyılda günümüze ulaşan bir çizgide, edebiyat ve kültür dünyamızda ifadesini bulan isimler ve onların eserleri etrafında kaynak belgelere dayalı olarak hazırladığımız ...
 • Yayla, Nihal (Pamukkale Üniversitesi, 2010-12)
  1980’li yılların ikinci yarısından itibaren hızlanarak artan ekonomik ve siyasi serbestleşme süreci, 1990’larda bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerle birleşerek ”küreselleşme” kavramının literatüre ...
 • Sümbüloğlu, Kadir; Akdağ, Beyza (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Hekim mezun olduğunda fakülteden kazandığı bilgilerle tüm meslek yaşamını sürdüremez. Çünkü öğrendiklerinin belirli miktarı belirli bir süre sonra eski, yararsız ya da geçersiz bilgi haline dönüşebilir. Bu nedenle hekimin ...
 • Sümbüloğlu, Kadir; Akdağ, Beyza (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Günümüzde yasa haline gelmiş ve herkesçe kabul edilmiş bir deyim vardır: “Kaliteli hasta dosyası kaliteli hasta bakımı demektir.”Çünkü kaliteli hasta bakımı verilip verilmediğini denetlemek için başvurulacak tek kaynak ...

View more