Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Use of computer aided pattern preparation method in clothing design

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.