Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Determination of the ideal fabric width of the classical women’s blouse models made from Buldan Cloth

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.