Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

A Rationalization study about six-step method systematic and lean manufacturing technique for the apparel industry

Show simple item record

dc.contributor.author Utkun, Emine
dc.contributor.author Güner, Mücella
dc.date.accessioned 2016-01-25T08:29:35Z
dc.date.available 2016-01-25T08:29:35Z
dc.date.issued 2012-04-01
dc.identifier.issn 1300-3356
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/722
dc.description.abstract The original name of the lean production system, "Toyota Production System", was born and developed in Japan. Later, the American automotive industry has adopted this system and “lean production” was the name applied. After the automotive industry has been spread to other sectors and has begun to be implemented. In this research, as aimed in the lean production system to rationalize the company by cutting down the cost, fast, without stock, running on time lean techniques are applied with six-step method systematic in apparel industry. tr_TR
dc.description.abstract Yalın üretim sisteminin orijinal adı “Toyota Üretim Sistemi”dir, Japonya’da doğmuş ve geliştirilmiştir. Daha sonra Amerikan otomotiv endüstrisi bu sistemi benimsemiş ve “Yalın Üretim” adıyla uygulamıştır. Otomotiv endüstrisinden sonra ise diğer sektörlere de yayılmış ve uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, yalın üretim sisteminin temel amacı olan işletmede maliyetleri aşağıya çekerek hızlı, stoksuz, zamanında üretimin gereği olan işletme rasyonalizasyonu için yalın teknikler bir konfeksiyon işletmesinde altı kademe metodu sistematiği ile uygulanmıştır.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Tekstil ve Konfeksiyon tr_TR
dc.relation.ispartofseries Vol.22 No.2
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Lean Production System tr_TR
dc.subject Apparel Industry tr_TR
dc.subject Six-Step Method tr_TR
dc.subject Cost-Benefit Analysis Remove Selected tr_TR
dc.subject Yalın Üretim Teknikleri
dc.subject Konfeksiyon Sektörü
dc.subject Altı Kademe Metodu
dc.subject Fayda-Maliyet Analizi
dc.title A Rationalization study about six-step method systematic and lean manufacturing technique for the apparel industry tr_TR
dc.title.alternative Konfeksiyon sektöründe altı kademe metodu sistematiği ve yalın üretim tekniğine yönelik bir rasyonalizasyon çalışması tr_TR
dc.type article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account