Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

A Rationalization study about six-step method systematic and lean manufacturing technique for the apparel industry

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.