Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Marketing innovation in the apparel industry: Turkey

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.