Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

A Research on various comfort properties of interlock knitted fabrics

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.