Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Comfort-related Properties of Woven Fabrics Produced from Dri-release®Yarns

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.