Browsing Kitaplar by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Atatürk gibi, tarihe yön veren büyük bir askeri ve dünyanın seçkin bir devlet adamını anlamak ve anlatabilmek için en geçerli yol; hiç şüphesiz yaptıklarını iyi algılamaktan, yapmayı planladıklarını detaylı, ayrıntılı bir ...
 • İçli, Gönül; Çiçek, Zuhal (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  1980 sonrasında global düzlemde uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar çerçevesinde kentlerin rol ve işlevlerinde makro ölçekte değişimler yaşanmıştır. Farklı hız ve niteliklerde gerçekleşen bu değişimler, özellikle ...
 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Bilindiği gibi, konuşulan ve yazılan dil başta olmak üzere; edebiyat, resim, heykel, mimarlık, müzik, tiyatro, opera, bale, hat, çini, tezhip, ebru, minyatür... gjbi bütün güzel sanatlar ile gündelik hayatın bir parçası ...
 • Sümbüloğlu, Kadir; Akdağ, Beyza (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Günümüzde yasa haline gelmiş ve herkesçe kabul edilmiş bir deyim vardır: “Kaliteli hasta dosyası kaliteli hasta bakımı demektir.”Çünkü kaliteli hasta bakımı verilip verilmediğini denetlemek için başvurulacak tek kaynak ...
 • Sümbüloğlu, Kadir; Akdağ, Beyza (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Hekim mezun olduğunda fakülteden kazandığı bilgilerle tüm meslek yaşamını sürdüremez. Çünkü öğrendiklerinin belirli miktarı belirli bir süre sonra eski, yararsız ya da geçersiz bilgi haline dönüşebilir. Bu nedenle hekimin ...
 • Sümbüloğlu, Kadir; Akdağ, Beyza (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Klinik araştırmalar insan üzerinde yapıldığından araştırmanın planlanması, yürütümü ve analizinde özel dikkat ve özen gösterilmesi gerekir. Klinik araştırmaların iki yönü vardır: Birinci yönü, “Sorumlu makamlara sunulacak ...
 • Temiz, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  Bu ders kitabının amacı, akıcı bir lisanla elden geldiğince Türkçe’ye de önem vererek, öğrencilerin daha fazla faydalanmaları ve bilgilenmelerini sağlamaktır. 2004-2005 ders yılında öğrencilerin istifâdelerine sunulan ...
 • Haytaoğlu, Ercan (Pamukkale Üniversitesi, 2010-06)
  “Denizli’nin 100 Yıllık Basın Tarihi (1909-2009)” adlı bu çalışma, bir Denizli medya tarihi olmayıp sadece basılı olan gazete, dergi ve bültenleri esas alan bir içerikte hazırlanmıştır. Bu açıdan var olan internet gazetelerine ...
 • Yayla, Nihal (Pamukkale Üniversitesi, 2010-12)
  1980’li yılların ikinci yarısından itibaren hızlanarak artan ekonomik ve siyasi serbestleşme süreci, 1990’larda bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerle birleşerek ”küreselleşme” kavramının literatüre ...
 • Temiz, Mustafa (Pamukkale Üniversitesi, 2010-12)
  Bu eser, basamak kırılma indisli yarıiletken dalga kılavuzu konusunda bilimsel araştırmalar sonunda ortaya çıkmış bir kitaptır. Bir elektromanyetik dalga (ışık) içeren ve onu istenildiği gibi yönlendiren dalga kılavuzunun ...
 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi, 2011-02)
  13. yüzyılda Mevlâna ve Yunus Emre’den başlayarak, 21. yüzyılda günümüze ulaşan bir çizgide, edebiyat ve kültür dünyamızda ifadesini bulan isimler ve onların eserleri etrafında kaynak belgelere dayalı olarak hazırladığımız ...
 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi, 2011-02)
  13. yüzyılda Mevlâna ve Yunus Emre’den başlayarak, 21. yüzyılda günümüze ulaşan bir çizgide, edebiyat ve kültür dünyamızda ifadesini bulan isimler ve onların eserleri etrafında kaynak belgelere dayalı olarak hazırladığımız ...
 • Oğuzhanoğlu, Attila (Pamukkale Üniversitesi, 2011-08)
  Birçok bilim dalının katılımı yanında tıbbın olmazsa olmaz bir özelliği uygulama yönüdür. Klinik dallar söz konusu olduğunda salt kuramsal bilgilerin yeterli olamayacağı bunun ötesinde usta-çırak ilişkisi ile öğrenilmesi ...
 • Mithat Aydın; Süleyman İnan; Metin Türktaş; Şerif Kutludağ; TR58168; TR12413; TR51882; TR11011 (Pamukkale Üniversitesi, 2013-05)
  45 yıl Türk bilim hayatına ve eğitimine hizmet veren ve 15 Mayıs 2012 tarihinde emekliye ayrılan Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN, akademik yaşamına Atatürk Üniversitesi’nde 1973 yılında Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 1977 ...
 • Beyhan, Selami; İplikçi, Serdar (Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, 2015)
  Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK), otomatik kontrol alanında uluslararası bir kuruluş olan International Federation of Automatic Control (IFAC)'in tüm dünyaya yayılmış mevcut 51 üyesi içinde en eski olanlarındandır. ...
 • Xhanari, Lindita Latifi (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  “Balkanlar Türk Dili’ne ‘Elveda’ demedi.” Bu cümle bu çalışmayı en doğru anlatabilecek sözler olsa gerek... Yaklaşık altı yüz yıl süren birlikteliğin, etkileşimin yüz yıl içinde bütünüyle silinmediğini ve silinemeyeceğini ...
 • ACAR, İbrahim Attila; DEMİR, Nesrin; Tekir, Osman (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2015-05)
  Energy has been the most contested meta since the mid-19th century. Since energy was utilized for light and heating at first and later for industrial production it has become one of the indispensable element of social ...
 • İnan, Süleyman; Tarman, Bülent (Pamukkale Üniversitesi, 2016-07)
  Pamukkale Üniversitesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğiyle V.’si yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu duyurmaktan çok memnunuz. 28-30 Nisan 2016’da Pamukkale Üniversitesi ...
 • İşler, Yalçın; Yüce, Yılmaz Kemal (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2017)
  Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları 2017 (ASYU-2017) Konferansı, 5- 7 Ekim 2017 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Yıldız Teknik ...
 • İnan, Süleyman; Altınışık, Işıl Uçman; Zengin, Murat; Ülkü, Gözde Kan; Özdemir, Ayşe; Özcan, Nur Sinem; Kaytan, Saadet Mutlu (Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2017-06)
  Okumaya koyulduğunuz derleme, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının bir kısmının yazılarını bir araya getiriyor. Yazı davetine fakültemizin Denizli vizyonunu ortaya koyan geleceğine ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account