DSpace Repository

Bilimin doğası etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama, bilimsel süreç becerileri ve bilimin doğası anlayışlarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Türköz, Gülözge
dc.date.accessioned 2015-11-24T08:33:33Z
dc.date.available 2015-11-24T08:33:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/637
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı bilimin doğası etkinliklerinin ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin kavramsal anlama, bilimsel süreç becerileri ve bilimin doğası anlayışlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli Ticaret Odası Ahi Sinan ilkokulunda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 65 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tek grup ön ölçüm-son ölçüm deneme öncesi model uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak nicel kısımda bilimsel süreç becerileri ölçeği (Aydoğdu, 2012), araştırmacının geliştirdiği kavram testi; nitel kısımda ise yarı yapılandırılmış bilimin doğası anlayışı ölçeği D kısmı (Lederman ve Khishfe 2002) kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmı 9 hafta sürmüş ve öğrencilere uygulama öncesi ve sonrasında veri toplama araçları uygulanmıştır. Araştırma bulguları bilimin doğası etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlamalarında, bilimsel süreç becerilerinde son ölçümler lehine gelişme olduğunu göstermiştir. Bunun yanında nitel kısımdaki bulgular incelendiğinde öğrencilerin bilim doğası etkinlikleri uygulandıktan sonra bilimin doğası anlayışlarında son test lehine, öğrencilerin tanımlamalarında ve bilim ve bilimin doğasına ilişkin anlayışlarında olumlu yönde gelişme olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the effect of nature of science activities on elementary 4th grade students’ scientific process skills, conceptual learning and nature of science approaches. The study group of the study is 65 fourth grade students educating in Denizli Ticaret Odası Ahi Sinan ilkokulu in the term of 2012-2013. The study was conducted with mixed research methods. One group pretest-posttest measurement in this study was applied to the experimental model. For quantitative data collection; scientific process skills scale (Aydoğdu, 2012), the conceptual understanding test (developed by the researcher) and The Views of Nature of Science Scale part D (Lederman ve Khishfe 2002) was used. The application of the study lasted 9 weeks and all students were given the scales as pretest and posttest. The results showed that there are significant differences between pretest and posttest with respect to their conceptual understanding, science process skills in favor of posttests. On the other hand it was seen that there is a significant difference between prestests and the posttests with respect to students’ of nature of science approaches in favor of posttests regarding the results of quantitative data.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.subject Bilimin Doğası
dc.subject Bilimsel Süreç Becerileri
dc.subject Kavramsal Anlama
dc.subject Bilimin Doğası Etkinlikleri
dc.subject Nature of Science
dc.subject Scientific Process Skills
dc.subject Conceptual Understanding
dc.subject Nature of Science Activities
dc.title Bilimin doğası etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama, bilimsel süreç becerileri ve bilimin doğası anlayışlarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of nature of science activities on students’ scientific process skills, conceptual learning and nature of science approaches tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Hayrettin Akyıldız tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record