Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

An Application Study to Create A Mobile-Based Cost Calculation Software Regarding Woven Fabric Manufacturing in Small-Scale Textile Businesses

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.