Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Öğrencilerin oluşturduğu informal gruplara ilişkin öğretmen görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Ayhan, Hakan
dc.date.accessioned 2019-04-09T12:50:37Z
dc.date.available 2019-04-09T12:50:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3502
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin oluşturdukları informal gruplara ilişkin öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın sonuçları öğretmenlerin sınıflarda var olan informal grupların, eğitim öğretime etkisini ve öğretmen duyarlılığını artırabilmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde öğretmenlerin informal grupları “yazılı kurallara bağlı olmadan kendiliğinden oluşan gruplar” olarak tanımladığı; sınıftaki informal grupların en fazla “öğrenci başarısını etkileyen gruplar” olarak ifade edildiği görülmüştür. İnformal grupların oluşma sebepleri olarak “sınıf,yaş,cinsiyet,sosyal çevre”nin etkili olduğu; informal grupların en fazla “ders başarısını” etkilediği görülmüştür. Öğretmenler, informal grupların sınıf ortamında çatışmaları artırdığını ifade etmişlerdir. İnformal grupların yararları ile ilgili olarak bireysel başarıyı artırdığını; zararları açısından da bireysel ilgi ve becerileri olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İnformal grup tr_TR
dc.subject İnformal grubun yararları tr_TR
dc.subject İnformal grubun zararları tr_TR
dc.title Öğrencilerin oluşturduğu informal gruplara ilişkin öğretmen görüşleri tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Aydan Ordu tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Projeler [156]
    Bilimsel Araştırma Projelerini içerir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account