Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Güncel Gönderiler

 • İbiş, Fatih (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-09)
 • Döner, Ertuğrul (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-09)
  İslam dini ve medeniyeti temelde Kuran ve Sünnet’e dayalı olmakla birlikte kültür ve gelenek açısından özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlıkla irtibatlıdır. Bu irtibat Kuran'ı Kerim tarafından da vurgulanır. Gerek Kur'an'ın ...
 • Aybey, Salih (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-09)
  Bu araştırmamızda, Ege Bölgesi Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına gelen sorular arasından ‘kadınların boşanma nedenleri’ konulu sorular ele alınmıştır. 2005-2011 yılları arasında bürolara gelen 2256 adet sorudan 146*sı ...
 • Ethem, Mürsel (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-09)
  Bu çalışmada Fatiha suresinin son iki ayeti “gramer’* ve “bağlamdaki anlamı” yönüyle incelenmiştir. Bu iki ayet - her ne kadar müstakil birer ayet olsalar da - hem mana açısından hem de dilbilgisi açısından birbirini ...
 • Oruçhan, Osman (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-09)
  Bilimsel bilgiler içeren hadislerin anlaşılması ve yorumlanması konusu, başlangıçtan günümüze Müslümanların üzerinde durduğu önemli gündem konulardan biri olmuştur. Bu makalede, söz konusu hadislerde yer alan bilgilerin ...
 • Zeybek, Şerife Nihal (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-03)
  Türküler Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini doğrudan yansıtan, nesilden nesile aktarılan, halkın gönülden benimsediği eserlerdir. Hayatın içinden kopup gelen bu eserler kültür araştırmaları için değerli bir kaynaktır. ...
 • Koçyiğit, Hikmet (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-03)
  Kur’ân’ın nüzulüyle beraber İslam âleminde kitap telifi de büyük bir ivme kazanmıştır. İlk asırlarda telif edilen kitaplara, mevzusuna ya da müellifine izafeten isimler verilirken hicrî üçüncü asırdan itibaren estetik ...
 • Ürkmez, Ahmed (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-03)
  Hadis rivayet sistemi, duyulan bir sözün sahibine isnad edilmesi ve hiçbir ekleme ya da çıkarma yapmadan olduğu gibi aktarılması esasına dayanmaktadır. Ravinin güvenilirliği, bu temel prensibi ne ölçüde gerçekleştirdiğine ...
 • Atmaca, Esra (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-03)
  Memlûkler döneminde Suriye bölgesindeki önemli merkezlerden biri olan Halep’te sistemli oluşumlar olan medreselerden başka çeşitli mekânlarda da ilmî faaliyetler devam etmiştir. Bu faaliyetler daha çok camilerde kurulan ...
 • Çalgan, Mehmet Ali (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015-03)
  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الآيات القرآنية و التعاليم النبوية التي ترشد إلى تطور الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لقضاء حوائج الناس و الاهتمام بالآخرين و تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد و تحقيق بعض الاتجاهات و التطبيقات ...

View more