Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Süt hayvancılığı işletmeciliğinin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi ve birim maliyetlerin hesaplanması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Projeler [147]
    Bilimsel Araştırma Projelerini içerir.