Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Spastik hemiparetik bireylerde matriks ritm terapisinin denge ve yürüme parametrelerine etkisi: randomize kontrollü çalışma

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.