Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Glokomatöz ve nonglokomatöz gözlerde peripapiller koroid kalınlığı ile retina sinir lifi tabakası kalınlığı, optik disk rim-çukurluk özellikleri ve santral kornea kalınlığı arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [556]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.