Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Aşırı aktif mesaneli hastalarda adrb3, arhgef10, rock2 gen polimorfizmlerinin ve bu genlerle ilgili mikrorna’ların klinik bulgular ile ilişkisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [556]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.