Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Gestasyonel diabetli gebelerde kanda insülin ve trigliserid düzeyleri bakılarak insülin rezistansı saptanması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [556]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.