DSpace Repository

Cort 5 düşünme programı aracılığıyla sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri

Show simple item record

dc.contributor.author Çatalbaş, Gülsüm
dc.date.accessioned 2019-02-04T11:15:01Z
dc.date.available 2019-02-04T11:15:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3189
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, CoRT 5 düşünme programının sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme beceri ve eğilimlerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen, 2016-2017 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören dördüncü sınıf 21 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubuna beceri temelli düşünme programlarından biri olan CoRT düşünme programının beşinci bölümü uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları; katılımcı ve araştırmacı günlükleri, gözlem notları ve uygulama bitiminde yapılan yarıyapılandırılmış görüşmelerdir. Araştırmanın verileri tematik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; CoRT 5 düşünme programı uygulamasında karşılaşılan düşünme zorluklarında, düşünme zorluklarına bulunan çözümlerde ve CoRT 5 düşünme programının öğrenme çıktılarında eleştirel düşünmeye ilişkin göstergeler ortaya çıkmıştır. CoRT 5 düşünme programı uygulamasının sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerilerini ve eğilimlerini geliştirmeye yönelik katkılar sağladığı görülmüştür. Sınıf öğretmeni adayları eleştirel düşünme eğitiminde daha çok beceri temelli yaklaşıma yönelik eğitimin daha etkili olacağını belirtmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to investigate how CoRT 5 thinking program affects the critical thinking skills and dispositions of prospective classroom teachers. The research was designed as a case study. The study group was chosen via criterion-based sampling method and a total of 21 prospective teachers attending Primary Education Department at Faculty of Education at Pamukkale University participated in the research. The fifth chapter/section of the CoRT thinking program, which is one of the skills-based thinking programs, was implemented to the study group. Participant and researcher diaries, observation notes and semi-structured interviews made after the implementation were used as data collection tools. As for the data analysis, the thematic analysis method was used. Results showed that; there were signs of critical thinking in the learning outcomes of the CoRT 5 thinking program, and in the thinking problems encountered during the implementations and solutions for these problems. The implementation of the CoRT 5 thinking program contributed to the critical thinking skills and dispositions of the prospective classroom teachers. The prospective classroom teachers indicated that training for the skill-based approach would be more effective for the critical thinking education. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Eleştirel düşünme tr_TR
dc.subject Eleştirel düşünme becerileri tr_TR
dc.subject Eleştirel düşünme eğilimleri tr_TR
dc.subject CoRT düşünme programı tr_TR
dc.subject Sınıf öğretmeni adayları tr_TR
dc.subject Critical thinking tr_TR
dc.subject Critical thinking skills tr_TR
dc.subject Critical thinking dispositions tr_TR
dc.subject CoRT thinking program tr_TR
dc.subject Prospective classroom teachers tr_TR
dc.title Cort 5 düşünme programı aracılığıyla sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri tr_TR
dc.title.alternative Critical Thinking Skills and Dispositions of Prospective Classroom Teachers Trough CoRT 5 Thinking Program tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Emel Sarıtaş tr_TR
dc.contributor.authorID 43518 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record