Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Tek atak ve tekrarlayan depresyon tanılı hastalarda total antioksidan seviyesi (tas), total oksidan seviyesi (tos) ve sitokin düzeylerinin karşılaştırılması ile ilaç etkisinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [556]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.