Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Orta kulak patolojilerinin geniş bant timpanometri ve absorbans sonuçlarına etkileri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [556]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.