Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

1934 İzmir tedrisat müfettişleri kongresi: görüşler, sorunlar ve öneriler

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Mithat
dc.contributor.author Tekiroğlu, Murat
dc.date.accessioned 2015-04-10T11:32:29Z
dc.date.available 2015-04-10T11:32:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2146-4456
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/285
dc.description.abstract Bu çalışma, 1934 yılında İzmir’de yapılan Tedrisat Müfettişleri Kongresi’ni değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, 1934’ün Cumhuriyet Türkiye’sindeki eğitim durumu, içinde bulunulan eğitim sorunları ve çözüm önerileri, hedef ve beklentiler ortaya konulmuştur. Kongrede ele alınan konulara bakıldığında ise, köylerin kalkınması, okul, derslik, öretmen, araç-gereç eksikliği, okul müzeciliğinin hayata geçirilmesi, eğitiminde radyo ve gazete gibi kitle iletişim araçlarına önem verilmesi, azınlık okullarında Türkçe ve Türk kültürünün öğretimi, eğitimin millî, medenî ve meslekî gayeleri, çocuğun kişilik gelişimi açısından eğitimin önemi, Terbiye Danışma Heyetleri’nin kurulması gibi konuların etraflıca tartışıldığı görülmüştür. Bu çerçevede, kongre üyeleri ele aldıkları hususları yeri geldikçe gelişmiş ülkelerle karşılaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu noktada geçmişin statik, üretmeyen, çağının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak eğitim düzeni eleştirilirken, Türk eğitim sisteminin uygar dünyada bulunması gereken yer tartışılmıştır. This study is working to evaluate The Congress of Educational Inspectors conducted in 1934 in İzmir. In this context, the goals and the expectations, educational issues in the current, solutions, the state of education in the Republic of Turkey have been demonstrated. When we look at the topics discussed at the congress; the subjects like the development of the village, school, classroom, teacher, equipment, the importance of the mass media like radio and newspapers in the education, teaching of Turkish and Turkish culture in the minority schools, the national, civic and professional purposes of the training, the importance of education in terms of the child’s personality development, the establishment of Education Information Committee has been shown to be discussed in detail. At this point; while the education scheme of the past that is to be far from meeting the needs of the age, no producing, the static was being criticized; the necessary place to be founded of the Turkish Education System should be in the civilized world was criticized. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tr_TR
dc.subject Eğitim, Teftiş, İzmir, Tedrisat Müfettişleri Kongresi. tr_TR
dc.subject Education, Institution, İzmir, The Congress of Educational Inspectors. tr_TR
dc.title 1934 İzmir tedrisat müfettişleri kongresi: görüşler, sorunlar ve öneriler tr_TR
dc.title.alternative The congress of İzmir educationalinspectors in 1934:views, problems and recommendations tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Belgi Dergisi [59]
    Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi'nin makalelerini içerir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account