Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

1934 İzmir tedrisat müfettişleri kongresi: görüşler, sorunlar ve öneriler

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Belgi Dergisi [59]
    Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi'nin makalelerini içerir.