Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Talasemik Kardiyomyopatinin tanı ve izleminde B-tip Natriüretik Peptidin (NT-proBNP) yeri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [557]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.