Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Diyabetik ve diyabetik olmayan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda fetuin-a, pentraxin-3'ün aort sertliği, kardiyak fonksiyon bozukluğu ve inflamasyon ile ilişkisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [556]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.