Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile CFH, HIF1A, SKIV2L ve MYRIP genlerinin polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Okur, Volkan
dc.date.accessioned 2018-04-20T06:58:51Z
dc.date.available 2018-04-20T06:58:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2687
dc.description.abstract Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), özellikle gelişmiş ülkelerdeki geri dönüşümsüz görme kaybının en önemli nedenidir. YBMD gelişimindeki en önemli risk faktörü ileri yaştır. CFH genindeki rs1061170 polimorfizminin YBMD gelişimi açısından bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte bu polimorfizme sahip hastalarda hastalığın gelişmemesi sonucunda YBMD ile ilişkili farklı genlerin araştırıldığı çalışmalarda, birçok gende YBMD?ye karşı koruyuculuk yaratabilecek polimorfizmler saptanmakla birlikte, YBMD ile ilişkili olabilecek yeni genler de araştırılmaya devam edilmektedir. Bu olgu-kontrol çalışmamızda, YBMD?ye sahip 87 hasta ve sağlıklı 80 bireyde, CFH genindeki rs1061170 polimorfizmine ek olarak, SKIV2L ve MYRIP genlerindeki rs429608 ve rs2679798 ve HIF1A genindeki rs11549465 ve rs11549467 polimorfizmlerinin dağılımlarını dizi analizi yöntemiyle belirledik. CFH genindeki rs1061170 polimorfizmi açısından en az 1 adet C alleli taşımanın YBMD gelişimini yaştan bağımsız olarak arttırdığını bulduk (OR= 2.42; 95%CI 1.22-4.81). Ek olarak, aynı polimorfizmdeki atasal T allelinin de YBMD?ye karşı koruyucu etkiye sahip olduğu görüldü (OR=0.53; 95%CI 0.34-0.83). Diğer genlerdeki polimorfizmlerin dağılımları açısından ise hasta ve kontrol gruplarımız arasında istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Bu çalışma sonucunda CFH geni rs1061170 polimorfizminin ülkemiz popülasyonu için de YBMD ile ilişkili olduğu belirlendi. Araştırma sonucunda diğer genlerde yer alan polimorfizmlerin YBMD ile ilşkisi gösterilememiştir ancak bu konuda daha geniş gruplarla yapılacak çalışmalara gereksinim vardır. tr_TR
dc.description.abstract Age-related macular degeneration (AMD) is, especially in developed countries, one of the most important reasons of irreversible vision loss in advanced age. The most important risk factor is an advanced age. It has been shown that rs1061170 polymorphism in CFH gene is also an independent risk factor for AMD. However, disease-free patients with this polymorphism necessitate the investigation of other possible candidate genes. Thus, several number of polymorphisms both the ones with protective effect and the ones with causative effect have been identified and still being investigated. In this case-control study, we determine the distributions of rs1061170 (CFH), rs429608 (SKIV2L), rs2679798 (MYRIP) and rs11549465 and rs11549467 (HIF1A) polymorphisms via sequencing in 87 AMD patients and 80 healthy subjects. We found that having at least one C allele for rs1061170 polymorphism increases AMD risk independent from age (OR= 2.42; 95%CI 1.22-4.81). Furthermore, the ancestral T allele for rs1061170 polymorphism has protective effect for AMD (OR=0.53; 95%CI 0.34-0.83). There is no statistically significant difference for distributions of the other studied gene polymorphisms between patients and healthy subjects. As a conclusion, it has been identified that rs1061170 polymorphism of CFH gene is also associated with AMD in our population. Although no associations were documented for other polymorphisms, large-scale studies should be designed to clearly identify these associations in our population. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject YBMD tr_TR
dc.subject CFH tr_TR
dc.subject SKIV2L tr_TR
dc.subject MYRIP tr_TR
dc.subject HIF1A tr_TR
dc.subject Polimorfizm tr_TR
dc.subject AMD tr_TR
dc.subject CFH tr_TR
dc.subject SKIV2L tr_TR
dc.subject MYRIP tr_TR
dc.subject HIF1A tr_TR
dc.subject Polymorphism tr_TR
dc.title Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile CFH, HIF1A, SKIV2L ve MYRIP genlerinin polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Identifying associations between CFH, HIF1A, SKIV2L and MYRIP gene polymorphisms and age-related macular degeneration (AMD) tr_TR
dc.type SpecialistThesis tr_TR
dc.contributor.name G. Ozan Çetin tr_TR
dc.contributor.authorID 159932 tr_TR
dc.contributor.authorID 54597 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Tıp Fakültesi [557]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account