Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Hiperplastik endometriyumda, endometriyumun endometriyoid ve seröz karsinomlarında, siklin D1, P53 ve PAX8 ekspresyonunun tanısal önemi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [543]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.