Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim geni I/D polimorfizmi ve prognoz üzerine etkisi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [557]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.