Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum vasküler endoteliyal büyüme faktörü, endotelin-1 ve alfa kalsitonin gen ilişkili peptid düzeylerinin anjiyogenez ve prognoz üzerine etkileri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [557]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.