Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Bilgi ekonomisi özelinde üniversitelerde entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanması

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.contributor.author Karakoç, Mehtap
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:45:43Z
dc.date.available 2018-04-05T10:45:43Z
dc.date.issued 2018-03-15
dc.identifier.issn 2459-1149
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2609
dc.description.abstract Bilgi çağı olarak adlandırılan 21’inci yüzyılda ülke ekonomileri, bilgi temelli büyüme modelleri üzerinde şekillenmektedir. Bilginin üretilmesi, yaygınlaşması ve ekonomik olarak kullanılabilir hale getirilmesinde en önemli görev eğitim kurumlarına ve özellikle üniversitelere aittir. Üniversiteleri böyle bir ortamda ön plana çıkaracak en önemli kaynak, sahip olduğu akademik personelinin kalitesi ve üretkenliğidir. Bunun yanında iyi organize edilmiş bir yönetim anlayışı, paydaşlarla sürekli iletişim ve altyapı imkânları da rekabette üniversiteleri bir adım öne çıkarmaktadır. Tanımlanan tüm bu soyut kaynaklar üniversitelerin entelektüel sermayesini oluşturmaktadır. Üniversitelerin soyut kaynakları olan entelektüel sermaye unsurlarını (İnsan–Yapısal–İlişki Sermayesi) klasik muhasebe bilgi sistemi içinde raporlamak oldukça zordur. Bu sebeple muhasebe bilgi sisteminden bağımsız, üniversitelerdeki entelektüel sermaye miktarını ölçmeye ve raporlamaya yönelik birçok ülkede çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Düzenlenecek “Entelektüel Sermaye Raporları” yoluyla üniversitelerin verimlilik ve performans ölçümlerinin daha sağlıklı yapılabileceği beklenmektedir. Bununla birlikte entelektüel sermaye raporlarının ölçüm ve raporlama yöntemlerinin standardize edilerek muhasebe bilgi sistemine dahil edilmesinin, yönetimsel açıdan daha faydalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Entelektüel Sermaye tr_TR
dc.subject Bilgi Ekonomisi tr_TR
dc.subject Raporlama tr_TR
dc.subject Muhasebe Bilgi Sistemi tr_TR
dc.title Bilgi ekonomisi özelinde üniversitelerde entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanması tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) tr_TR
dc.contributor.authorID 25891 tr_TR
dc.identifier.volume 5 tr_TR
dc.identifier.issue 18 tr_TR
dc.identifier.startpage 444 tr_TR
dc.identifier.endpage 461 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account