Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın kullanımını etkileyen faktörler ve ADIM Üniversiteleri’nde bir uygulama

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.