Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Browsing Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi by Title

Browsing Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yürük, Emre (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın başından itibaren askeri, idari ve ekonomik birtakım değişimler yaşayarak klasik sisteminde yeni düzenlemelere gitmiştir. Bu yeni düzenlemeler Osmanlı tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden ...
 • Sarı, Aydın (Pamukkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05)
  Canlı hayvan taşımacılığı belli kuralları içermektedir. Havayolu ile canlı hayvan taşımacılığını IATA düzenlemektedir. Denizyolu ile hayvan nakliyesinde de uluslararası kurallar uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle ...
 • Özalp, Uğur; Özdemir, Gökhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının notayla ve akor şifreleriyle deşifre olarak eşlik yapabilme becerilerini karşılaştırarak, karşılaşılan eşlik problemlerinin aşılmasına katkı sağlamaktır. Araştırma deneysel ...
 • Mencütek, Zeynep Şahin; Polat, Ferihan; Durmuş, Ayşegül (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09)
  Dünya Sistemleri Analizi ile bilinen Immanuel Wallerstein “Arap Baharı” sürecini tarihsel sosyoloji metodunu ve politik-ekonomi perspektifini kullanarak anlamaya çalışmaktadır. Benzer zamanda farklı coğrafyalarda yaşanan ...
 • Gök, Gaye Atilla; Erdem, Ramazan; Kurtuluş, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Dış kaynaktan yararlanma, hastanelerde maliyetleri düşürmek ve hizmetlerin daha etkili/verimli sunulmasını sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin kullanılması birçok tartışmayı da beraberinde ...
 • Bilişli, Yasemin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Çalışmanın amacı; 28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek’te meydana gelen maden kazasının, haberdeki ideolojik boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla, medyada nasıl sunulduğunu göstermektir. Çalışmanın yapılabilmesi için; Cumhuriyet, ...
 • Şengül, Serkan; Genç, Koray (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada yöresel mutfak kültürünün festival turizmi kapsamında destekleyici bir ürün olarak kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda festival turizmi ve yöresel mutfaklar kavramları açıklanarak, Mudurnu'da ...
 • Günaydın, Davuthan; Çetin, Murat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Genç işsizlik Türkiye ekonomisinde teorisyenler ve politika yapıcıları tarafından uzun bir süredir tartışılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1988-2013 dönemi için kişi başına reel gelir, ticari açıklık, enflasyon ...
 • Öztarhan, Esra (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Theoretical works written on diaspora vary from positive to negative conceptions of homelessness. Some theories defend that lack of home causes constant uneasiness and instability. It is true especially for the migrants ...
 • Çetin, Cengiz (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Isparta, Pisidya Bölgesi'nin batı, kuzey ve güneyinde yer alan komşu kültürlerle iletişimini sağlayabilecek önemli bir konuma sahiptir. Isparta'da Mehmet Özsait'in 1970'li yılların ortasından bu yana büyük bir ...
 • Keleş, Nejdet (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Filolojik çalışma (karşılaştırmalı ve tarihsel dilbilim ile edebiyat) içerisinde gösterilen dil, tarih, arkeoloji, coğrafya ve antropoloji araştırmaları İlk Çağ halklarının İndo-Germen ve Germen yani bugünkü Avrupa uluslarının ...
 • Tunçer, Azize Serap (Pamukkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05)
  Bu çalışmanın amacı, sosyal sermaye yaklaşımının insan kaynakları boyutunu ve kavramların birbiri ile ilişkisini ve karşılıklılığını sergilemektir. İnsan kaynakları politikaları ve yetkin ve gelişkin insan sermayesi, çalışma ...
 • Kılıç, Yavuz (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Kant, “ahlaklılığın en yüksek ilkesini” arayıp bulmayı ve saptamayı (2013: 7), ahlak üzerine yazdığı eserin temel amacı olarak ortaya koymaktadır. Kant’ın bu amacı etikte eskiçağdan beri süregelen bir geleneğin devamı ...
 • Savut, Emre (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  20.yy’ın ikinci yarısından itibaren siyaset bilimi alanında çok önemli bir yer tutmaya başlayan kamusal alan kavramı, sosyal, siyasal ve ekonomik boyutlara sahip olan bir kavramdır. Çalışmada öncelikle kamusal alan kavramı ...
 • Çelik, Seda Coşar (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  As a prolific novelist, short-story writer, reviewer, biographer and critic, Margaret Oliphant (1828-1897) was one of the significant literary figures of the Victorian age. Even though none of Margaret Oliphant’s literary ...
 • Unknown author (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada, Mehmed'in İlâc-nâme'si adlı eser ele alınmıştır. On altıncı yüzyıla ait olan ve on bir baptan oluşan bu eser çeşitli hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için bitkisel çözüm önerileri sunan bir tıp ...
 • Gül, Fikri; Ünal, Şükrü Mert (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Kendine özgü yöntem ve algılama biçimleriyle dünyayı kavrayan, değer verişleri ve yönelimleriyle düşünceyi derinden etkileyen Modernite, düşünce tarihi içerisinde genellikle Kartezyen felsefeyle ilişkilendirilmektedir. Makine ...
 • Sezer, S.Sezin (Pamukkale Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada, antik dönemde Bithynia Bölgesi’nde yer alan Nikomedia kentinde (İzmit ili) bulunan ve bugün İzmit Müzesi’nde sergilenen onbir adet heykeltıraşlık eserinin ikonografik ve stilistik analizi yapılmıştır. Bu ...
 • Taşdöven, Hidayet (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmanın amacı, örgütsel başarısızlığın teorik olarak açıklanması ve kamu/özel sektör örgütlerinin başarısızlıklarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma bu suretle kamu örgütlerinin örgütsel başarısızlık durumlarını ...
 • Karadeniz, Havvaana (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Fatih-Harbiye, Türk toplumunun Tanzimat’tan itibaren geçirdiği modernleşme/batılılaşma sürecini ve bu süreçte yaşanan pişmanlıkları hem birey hem de toplum düzeyinde ele alan bir romandır. Romanda Türk geleneğine bağlılığı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account