Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Eğitim Merkezi yataklı servislerinde yatmakta olan hastalarda gelişen acinetobacter kan dolaşımı infeksiyonlarının prospektif izlemi ve risk faktörlerinin analizi

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [543]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.