Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Sıçanlarda gelişen stres ülserini önlemede caffeic acid phenethyl ester'in etkileri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tıp Fakültesi [543]
    Tıp Fakültesi bölümlerine ait koleksiyonları içerir.