Belgi Dergisi

 

Güncel Gönderiler

 • Aydın, Mithat (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
 • Öke, Mim Kemal (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
 • Gündoğdu, Abdullah (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
 • Çetin, Necat (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Bayındır ilçesin köylerinden olan Kızılcaova Köyü ile ilgili tespit edilen ilk kayıt 1764 yılına ait cami kitabesidir. Köyde 1904 yılı Osmanlı Nüfus tahriri (sayım/yazım) 8 Ağustos 1320 tarihinde yapılmıştır. 111 nüfus ...
 • Çolaker, Veysel (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Bu çalışma, 31 Mart İsyanı'ndan sonra tahttan indirilerek Selanik'teki Allati'ni Köşkü'nde mecburi ikamete tabi tutulan II. Abdülhamit'in, Balkan Savaşları'nın başlamasından kısa bir süre sonra Meclis-i Vükela tarafından ...
 • Özkan, Kenan; Gökgöz, Gökhan (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Osmanlı İmparatorluğunu içine düştüğü siyasi ve sosyal krizden kurtarma çabasının bir sonucu olan "Yeni OsmanlIlar" hareketi içerisinde yer alan aydınların temel sorunsallarından biri, imparatorluğun çöküşüne çare olarak ...
 • Sezgin, Ahmet; Keleş, Zülal (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Türk siyasi hayatının önemli simalarından biri olan Mazhar Müfit Kansu, Mülkiye Mektebi mezunudur. Meslek hayatına öğretmen olarak başlamış, eğitim kıurumlarında üstlendiği idari görevlerden sonra, kaymakam, mutasarrıf ve ...
 • Akın, Veysi (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Vilayat-ı Şarkiye Müdafa'a-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti (VŞ-MHMC) Erzurum Şubesi'nin kararı ile toplanmıştır. Bu çalışmanın amacı Kongre hazırlıklarını daha ziyade ...
 • Akseki, Cengiz (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Türk modernleşmesi, başlangıçtan itibaren Batı çizgisinde ilerlemiş, Atatürk'le birlikte laik bir eksende gelişmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan devrimleri halka anlatmak ve desteğini sağlamak önemli görülmüştür. ...
 • Berber, Engin (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
 • Arı, Kemal (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
 • Özkan, Kenan (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  18. yüzyılın başından itibaren Batının üstünlüğünü kabul etmiş olan Osmanlı bürokrasisi ve aydınları için temel hedef, devleti içine girmiş olduğu siyasal, ekonomik ve sosyal bunalımlardan çıkarmak olmuştur. Bu düşünce ...
 • Çetin, Necat (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Torbalı bölgesinde 2008-2010 yılları arasında alan taraması gerçekleştirilerek kitabesi bulunan çeşmeler belirlenmiş ve fotoğraflanarak kayda alınmıştır. Toplam 18 kitabenin 16'sının Osmanlı dönemine, iki tanesinin ise ...
 • Akalın, Durmuş (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılın ikinci yarısına doğru Yemen'in kuzeyinde hâkimiyetini kuvvetlendirmesi ile birlikte yerel unsurlar ile işbirliğinin de yoğunlaştığı görülür. Bölgenin temel unsurlarından olan kabileler de ...
 • Gül, Tülay (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore Yarımadası, ideolojik bakımdan birbirine karşıt iki farklı devlet arasında bölünmüştü. 25 Haziran 1950'de bu iki devlet: Komünist Kore Demokratik Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile Kore ...
 • Haytaoğlu, Ercan (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Tavas'ta dünyaya gelen Ali Fuat Bey Denizli'de Lise öğrenimini tamamlamıştır. En kısa zamanda hayata ve ticarete atılmayı hedeflediği için üç yıllık bir okul olan İstanbul'da Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu'na kayıt ...
 • Güzel, Serkan (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e toplumsal değişim sorunsalını devlet-toplum bütünleşmesini gerçekleştirebilme düzeyi açısından ele almaya çalışan bu yazının temel argümanı, yeni kurulmuş olan Cumhuriyet'in toplumsal ...
 • Ergun, A. Yavuz (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  1930 yılında kurulan ve 99 gün süren kısa muhalefet ömründe ülke çapında oldukça önemli etkiler yaratan ve kuruluş sebepleri ile ilgili değişik görüşlerin tartışıldığı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın, bu kuruluş sebepleri ...
 • Uyar, Hakkı (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014)
  Milli Mücadele'yi yürüten ve Cumhuriyeti kuran kadro, İkinci Meşrutiyet'in genç asker ve sivil bürokratlarıydı. İmparatorluğun en uzun 10 yılı olarak tanımlanabilecek bu dönem (1908-1918), Tarık Zafer Tunaya'nın deyimi ile ...
 • Özcan, Azmi (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2013)

View more