Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Muhasebe yetkinliği özelinde meslek mensupları ile mükellefler arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Denizli ili örneği

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.