Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Koroner arter hastalığının risk faktörlerinin irdelenmesinde alternatif bir yaklaşım: Genetik algoritmalar

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.