Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Mesane kanseri olgularında fibroblast büyüme faktörü reseptör 3 (fgfr3) a248c, s249c, g372c, t375c mutasyonlarının varlığı

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.