Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

12-15 yaş grubunda direkt ve indirekt sefalometrik ölçümlerin karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.