Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Göl ve haznelerdeki akımların üç boyutlu matematik modellemesi ve Gökpınar baraj gölü için bir uygulama

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.