Pamukkale Tıp Dergisi

 

Recent Submissions

 • Hergül, Filiz Kabu; Özbayır, Türkan; Gök, Fadime (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Amaç: Sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamı hasta güvenliğini oluşturmaktadır. Bu çalışmada hasta güvenliği ...
 • Demir, Fikri; Bilici, Meki; Akın, Alper; Uluca, Ünal; Yılmazer, Murat Muhtar; Karabel, Duran (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Miyokardit miyokard dokusunun enflamasyonu ve miyokard fibrillerinin hasarı ile seyreden bir hastalıktır. Asemptomatik seyirden, kalp yetersizliği ve ani ölüme kadar değişken bulgular gösterir. Tedavinin köşe taşı, ...
 • İskender, Gülşen; Çeken, Sabahat; Demiriz, Itır Şirinoğlu; Ertek, Mustafa; Altuntaş, Fevzi (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Salmonelloz dünyada ve ülkemizde hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Salmonella türleri insanlarda gastroenterit, tifo veya paratifo, bakteremi, lokal organ enfeksiyonları ve taşıyıcılık gibi farklı klinik tablolar ...
 • Karaköse, Oktay; Pülat, Hüseyin; Kantar, Sezai; Özçelik, Kazım Çağlar; Zihni, İsmail; Bülbül, Mahmut (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Urakal hastalıklar; mesane ile umblikus arasındaki fetal bağlantının devamlılığı veya parsiyel olarak tekrar açılması nedeniyle ortaya çıkan konjenital anomalilerdir. Erişkinlerde çok nadir olarak görülürler. Tedavi ...
 • Köse, Doğan; Köksal, Yavuz; Çalışkan, Ümran (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Hypothermia associated with Hodgkin lymphoma is defined rarely. This may be caused by a dysfunction that shall occur in hypothalamus, central and peripheral vascular system, skin and muscles. In this study, two Hodgkin ...
 • Bir, Ferda; Yörükoğlu, Aygün; Tümkaya, Funda (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Bazal hücreli adenokarsinom 1990 yılında Elits ve Wiskovitch tarafından tanımlanan düşük dereceli bir malignitedir. Bazal hücreli adenokarsinomlar nadir görülen tümörler olup tükrük bezinde görülen epitelyal tümörlerin ...
 • Küçük, Ahmet; Yüce, Hasan Hüsnü; Aydoğan, Harun; Karahan, Mahmut Alp; Altay, Nuray (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Spinal müsküler atrofi, ön boynuz motor hücrelerinin kaybı sonucu proksimal kaslarda güçsüzlük ile karakterize genetik geçişli nöromüsküler bir hastalık grubudur. Hastalığın klinik özellikleri alt ekstremitenin proksimal ...
 • Barut, Bora; İnce, Volkan; Ersan, Veysel; Koç, Cemalettin; Özdemir, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  Primer gastrointestinal lenfoma, ekstranodal yerleşimli lenfomaların en sık görülen şekli olmasına karşın, gastrointestinal sistemin nadir görülen tümörüdür. En sık görülen kolon lenfoması non-Hodgkin lenfomadır, kolonda ...
 • Karakuş, Yasin Tuğrul; Savran, Bircan; Dibeklioğlu, Saime Ergen; Adıgüzel, Ünal; Öztürk, Turgay; Kaçar, Harun (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  GİRİŞ ve AMAÇ: Hemanjiomlar; vasküler endotel hücrelerinin çoğalması sonucu oluşan, çocukluk çağının en sık görülen benign tümörleridir ve genellikle tedavi gerektirmezler. Çoğunlukla hızlı büyüme durumu, estetik kaygı, ...
 • Doğan, Aşkın; Ertaş, İbrahim Egemen; Solmaz, Ulaş; Mat, Emre; Özdemir, İsa Aykut; Güngördük, Kemal; Sancı, Muzaffer (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  GİRİŞ ve AMAÇ: Total laparoskopik histerektomi uygulanan vakalarımız ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 - Eylül 2014 tarihleri arasında kliniğimizde total laparoskopik histerektomi ...
 • Akpınar, Çetin Kürşad; Doğru, Hakan; Bolat, Necdet; Balcı, Kemal (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  GİRİŞ ve AMAÇ: Dördüncü parmak median-ulnar duyusal sinir latans fark testi, özellikle başlangıç düzeyindeki karpal tünel sendromu olgularını saptamada sık kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada dördüncü parmak median-ulnar ...
 • Küllahçıoğlu, Mehmet İrfan; Özler, Ali; Sakar, Mehmet Nafi; Balsak, Deniz; Gül, Talip (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  INTRODUCTION: Assessment of tubal patency plays an important role in the diagnosis of female infertility. Hysterosalpingography (HSG) and conventional laparoscopy with chromopertubation is traditionally used in the assessment ...
 • Semerci, C. Nur; Alataş, Erkan; Sılan, Fatma; N. Lale, Şatıroğlu Tufan; Dodurga, Yavuz; Şatıroğlu, Hakan (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-01)
  INTRODUCTION: In this study we planned to HSFY gene mutations in Turkish infertile men with azoospermia, oligospermia and/or poor motility/morphology. METHODS: From three distinct medical centers, 41 Turkish infertile men ...
 • Conkar, Seçil; Yılmaz, Ebru; Özdemir, Kadriye; Kaplan Bulut, İpek; Bozkaya, Halil; Mir, Sevgi (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Neurofibromatosis type 1 (NF1) is an autosomal dominant disorder is characterized by various clinical manifestations as a result of dysplasia of neuroectodermal and mesodermal tissues. Cafe-au-lait spots, axillary and ...
 • Avcıoğlu, Sümeyra Nergiz; Altınkaya, Sündüz Özlem; Zafer, Emre; Sezer, Selda Demircan; Yüksel, Hasan (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Cornual (interstitial) pregnancy is one of most hazardaous type of ectopic pregnancy. It constitutes 2-4 % of all ectopic gestations and may represent clinically stable until late gestational periods. In this case report, ...
 • Batmaz, Gonca; Özcan, Pınar; Aydın, Serdar; Bakar, Rabia Zehra; Dansuk, Ramazan (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Lipomlar mezenkimal dokudan kaynaklanan en sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörler sıklıkla sırtın üst yarısında, boyunda, omuzlarda, karın, kalça ve ekstremitelerin proksimalinde subkutan yerleşimli bulunurlar; ...
 • Okatan, Burcu Kemal; Mollamehmetoğlu, Beyhan; Okatan, Ali Ertan (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Mesanenin sarkomatoid karsinomu (SK) malign epitelyal ve sarkomatöz komponentler içeren nadir bir tümördür ve tüm invaziv mesane tümörlerinin %3’ünü oluşturur. Literatürde şimdiye kadar çok az miktarda osteosarkom komponentli ...
 • Çoşkun, Adil; Borazan, Serkan; Yükselen, Özden; Yavaşoğlu, İrfan; Yaşa, Mehmet Hadi; Karaoğlu, Ali Önder (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Burada, patogenezinde plazma hücrelerini de içeren mononükleer hücre infiltrasyonu ve özellikle IgG artışı ile karakterize hipergamaglobulineminin yer aldığı ekstramedullar plazmositom ve otoimmun hepatit birlikteliğini ...
 • Zihni, İsmail; Özçelik, Kazım Çağlar; Pülat, Hüseyin; Karaköse, Oktay (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Apendiks epiploikalar gastrointestinal sistemde çekumdan, sigmoid kolon distaline kadar olan bölümde yer almaktadır. Primer epiploik apandisit, yüzlerce epiploik apendiksten birinin torsiyonu, spontan venöz trombozu veya ...
 • Başsorgun, Cumhur İbrahim; Ünal, Betül; Özbudak, İrem Hicran; Uzun, Ceren; Yücel, Selçuk; Çiftcioğlu, Mehmet Akif (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-09)
  Testis sarkomları diğer testis malignensileri ile karışabilen seyrek tümörlerdir. Primer paratestiküler sarkomlar içerisinde en sık görülen tip ise liposarkomdur. 83 yaşında, sol testiküler bölgede ağrısız şişlik yakınımı ...

View more