Browsing PAÜ Dergiler by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
 • Bozkurt, Birgül (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
  9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk siyasal sisteminin temel eksenini oluşturmuştur. 1923 yılından 1950 yılına dek, 27 yıl boyunca iktidarda kalmıştır. 27 yıllık bu tarihsel süreç içinde ...
 • Karabulut, Umut (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
  Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası’nda ağırlığı olan konulardan biridir. Bazı dönemler popülaritesini kaybeder gibi görünse de hiçbir zaman tam olarak gündemden düşmemiştir. Atatürk’ün en önemli miraslarından olan ‘Muasır ...
 • Ercan, Yavuz (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
 • Karabulut, Sezen (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
  Kadın Gazetesi, 1 Mart 1947 tarihinde ‘Sosyal-Siyasi-İçtimai Kadın Gazetesi’ başlığıyla yayın hayatına başlamıştır. Gazeteyi, o güne dek yayınlanmış diğer gazete ve dergilerden farklı kılan, moda ve magazin konuları ...
 • Güneş, Günver; Kocamaz, Mine (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
  Bergama kermesi Cumhuriyetin ilk yılarında başlatılan yurt köşelerinin tanıtılmasındaki ilk faaliyetler arasında yer almaktadır. Uzun yıllar tarihî özelliklerinin ve doğal güzelliklerinin farkına varılamayan Bergama ...
 • İnan, Süleyman (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
 • Akseki, Cengiz (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
 • Aydın, Mithat (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
  Meşrutiyet hareketi, Osmanlıdan günümüze, siyasal, hukuksal ve düşünsel hayatımızın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. 1908’de ikinci defa ilan edilen Meşrutiyet’in ortaya çıkışı, dış dünyadaki akisleri ve devletlerarası ...
 • Haytoğlu, Ercan (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
 • Göçgün, Önder (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011)
 • Akseki, Cengiz (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  Türk modernleşmesi, başlangıçtan itibaren Batı çizgisinde ilerlemiş, Atatürk’le birlikte laik bir eksende gelişmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan devrimleri halka anlatmak ve desteğini sağlamak önemli görülmüştür. ...
 • Haytoğlu, Ercan (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  Müzeler, geçmişe dair günümüze ulaşan sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik, teknolojik ve bilimsel her türlü eserin görülmek üzere toplandığı ve sergilendiği yerlerdir. Bu nedenle kuruluş amaçlarına göre arkeoloji, ...
 • Aydoğan, Erdal; Özkan, Asaf (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  1921 yılının Eylül-Ekim aylarında İstanbul’da açık olan bir İstanbul milletvekilliği için ara seçim yapılmıştır. Yapılan seçimi Binbaşı Yenibahçeli Şükrü Bey kazanmasına rağmen bu tarihten yaklaşık beş ay sonra aynı ...
 • Akın, Veysi (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  Birinci Dünya Savaşı esnasında Türk-Amerikan siyasi ilişkileri kesilmişti. Bu ilişkilerin yeniden kurulması için iki devlet temsilcileri arasında Lozan’da görüşmeler yapılmış ve bir “Dostluk ve Ticaret Antlaşması” ...
 • Kodal, Tahir (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  Bu çalışmada; Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa ve Denizli arasındaki ilişkiler konu edilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, çalışmanın giriş kısmında Milli Mücadele’nin başlamasından kısaca bahsedilmiştir. ...
 • Çapraz, Hayri (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  19. yüzyılda Güney Kafkasya’da hem idari hem de nüfus olarak önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişimlerin görüldüğü bölgelerden biri de Karabağ bölgesidir. Bu yüzyılda Azerbaycan Türklerinin başlıca yerleşim yerlerinden ...
 • Oral, Mustafa (2012)
  Türklerin eşlerine ve kızlarına değer verdikleri, onları tehlikelerden korumak amacıyla muhkem yerlere, özellikle kalelere hapsettikleri söylenir. Sadece Anadolu’da değil, Türklerin oturdukları bütün sahalarda görülen Kız ...
 • Aydoğan, Erdal (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  Fransız İhtilali ile başladığı kabul edilen milliyetçilik ideolojisi, bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de kendini kuvvetli bir şekilde hissettirdi. Büyük devletlerin hem Osmanlı Devleti hem de Türk dünyası ...
 • Haytoğlu, Ercan; Altınöz, Henda (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012)
  Denizli’nin ilk özel iplik fabrikası Göveçlik İplik Sanayi ve Anonim Şirketi (GİBSAN) 1972’de kurulmuştur. Yurt içi ve yurt dışı çok ortaklı halk şirketi tecrübe üretimine 1975’te başlamıştır. Denizli’nin önemli istihdam ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account