DSpace Repository

Bankacılık Sektöründe Menkul Değerlerin TMS 39 Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilme İşlemlerinde Ortaya Çıkan Farkların Tespiti Üzerine Bir İnceleme

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.contributor.author Elitaş, Cemal
dc.date.accessioned 2014-12-29T08:41:15Z
dc.date.available 2014-12-29T08:41:15Z
dc.date.issued 2011-03-01
dc.identifier.citation ÖZDEMİR S., ELİTAŞ C., “Bankacılık Sektöründe Menkul Değerlerin TMS 39 Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilme İşlemlerinde Ortaya Çıkan Farkların Tespiti Üzerine Bir İnceleme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:106, ISSN: 1303-5444, 17-42, 2011. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/161
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, bankaların portföyünde elde tutma amacına göre Vade Sonuna Kadar Elde Tutma - Satış amaçlı bulunabilecek menkul değerlerin alış–değerleme–satış işlemlerinin muhasebeleştirme farklarını, Tekdüzen Hesap Prensipleri ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı şartlarına uygun olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, gerçek değer muhasebesinin önemi vurgulanarak, bankalarda menkul değerlerin elde tutulma amaçları doğrultusunda ortaya çıkan muhasebeleştirme farklılıkları, örnek uygulamalarla ortaya konmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Mali Çözüm Dergisi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 1;106
dc.subject TMS 39 tr_TR
dc.subject Gerçek Değer Muhasebesi tr_TR
dc.subject Banka Muhasebesi tr_TR
dc.title Bankacılık Sektöründe Menkul Değerlerin TMS 39 Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilme İşlemlerinde Ortaya Çıkan Farkların Tespiti Üzerine Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD IAS 39 ACCOUNTING TRANSACTIONS A STUDY ON THE IDENTIFICATION OF EMERGING DIFFERENCE tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record