DSpace Repository

Işıklı gölü, Gökgöl ve yakın çevresinin ornito-faunasının tespiti

Show simple item record

dc.contributor.author Tepe, Merve
dc.date.accessioned 2017-02-22T05:36:37Z
dc.date.available 2017-02-22T05:36:37Z
dc.date.issued 2011-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1470
dc.description.abstract Işıklı Gölü, Gökgöl ve yakın çevresinde (Afyonkarahisar-Denizli) gerçekleştirilen bu çalışmada, bölgede yaşayan, üreyen ve bölgeyi göç esnasında kullanan kuş türlerinin tespit edilmesi, türlerin mevsimsel populasyon büyüklüklerinin ve alana ilişkin sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ocak 2010- Mayıs 2011 tarihleri arasında göller ve çevresinde belirlenen 12 istasyonda transekt, nokta sayımı ve rastgele gözlem metotları kullanılarak sayımlar ve tür tespitleri yapılmıştır. Tür tespitlerinin belirlenmesinde ölü bireyler ve peletlerden (kusmuk) de yararlanılmıştır. Çalışma alanında, 16 takımdan 52 familyaya ait 217 tür tespit edilmiştir. Bunlardan en az 76 tanesinin bölgede doğal olarak ürediği belirlenmiştir. Ayrıca bölge IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kriterlerine göre 3 hassas (Vulnerable), 4 tehlikeye yakın (Near Threatened), 1 tehlikede (Endangered) tür barındırmaktadır. Bunlardan Pelecanus crispus, Falco naumanni ve Aquila clanga hassas, Aythya nyroca, Aegypius monachus, Falco vespertinus ve Coracias garrulus tehlikeye yakın, Neophron percnopterus ise tehlikededir. Bölgenin yaz ve kış göçmenleri tarafından yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Buna ilaveten, araştırma bölgesinde aşırı avlanma ve habitat tahriplerinden dolayı türlerin yaşam alanları giderek daralmakta hatta yok olmakta, bu nedenle biyoçeşitliliğin önemi ve korunması hakkında yöre halkına bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the study which is held in Lake Isikli, Lake Gokgol and Their Vicinity (Afyonkarahisar-Denizli), breeding, occupying and passage birds using the area have been tried to be identified. Their seasonal population size and ploblems of the area have been tried to be determined. By this aim, through January 2010- May 2011, with the methods of random monitoring, point counting and transect counting throughout defined 12 stations, species number and individual number have been tried to be identifyed. For the species' evaluations dead individuals, bird sounds and pellets were also benefited. In the research area, 217 species from 52 families and 16 orders have been determined. At least 76 of them are determined to breed in the area. In addition, due to IUCN criterias 3 vulnerable, 5 near threathened and a threathened species have been revealed to be using the area. Pelecanus crispus, Falco naumanni and Aquila clanga are vulnerable, Aythya nyroca, Aegypius monachus, Falco vespertinus and Coracias garrulus are near threatened, Neophron percnopterus is endangered. Summer and winter visitors are using the area densely. Moreover, because of overhunting and habitat degradations, species range in the area are getting narrower and unfortunately disappearing. In the study, seasonal ranges and abundances of species are also discussed. Besides, the necesstiy of informing local people about the importance of biodiversity is emphasised. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Işıklı Gölü tr_TR
dc.subject Gökgöl tr_TR
dc.subject Ornitofauna tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject Afyonkarahisar tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Lake Işıklı tr_TR
dc.subject Lake Gökgöl tr_TR
dc.subject Ornithofauna tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Işıklı gölü, Gökgöl ve yakın çevresinin ornito-faunasının tespiti tr_TR
dc.title.alternative Determination of the ornithofauna of lake Isikli, Lake Gökgöl and their vicinity tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Raşit Urhan tr_TR
dc.contributor.authorID TR110131 tr_TR
dc.contributor.authorID TR37368 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record