Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Uygulanma Düzeyinin TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Standardı İle Karşılaştırması: İMKB 100 Uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Elitaş, Cemal
dc.contributor.author Özdemir, Serkan
dc.date.accessioned 2014-12-05T09:16:34Z
dc.date.available 2014-12-05T09:16:34Z
dc.date.issued 2012-12-01
dc.identifier.citation ELİTAŞ C., ÖZDEMİR S., “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Uygulanma Düzeyinin TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Standardı İle Karşılaştırması: İMKB 100 Uygulaması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 14, Sayı:4, ISSN: 1302-258X, 121-149, 2012 tr_TR
dc.identifier.issn ISSN: 1302-258X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/117
dc.description.abstract Birçok alanda ve ülkede faaliyet gösteren uluslararası işletmelerin yönetilmesi ve performans analizlerinin yapılarak geleceğe dönük kararların alınabilmesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bölümsel raporlama bu zorlukları ortadan kaldırarak, yanlış yönetim kararlarının alınması riskini azaltan bir uygulamadır. Bölümsel raporlama ile ilgili yapılan son düzenleme olan UFRS 8 standardı, 31 Aralık 2008 tarihinden sonraki dönemlerde kullanılmak IASB tarafından yayınlanmıştır. Türkiye’de de eşzamanlı olarak yayınlanan TFRS 8 standardının, TMS 14 standardı ile karşılaştırıldığında bölümsel raporlama uygulamalarına olumlu katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Çalışma sonucunda, TFRS 8 standardının Türkiye’de bölümsel raporlama uygulamalarının yaygınlaşmasına olumlu katkılar sağladığı ve bir farkındalık yarattığı görülmektedir. TFRS 8 standardı ile kamuoyuna açıklanan bölüm ve finansal bilgi miktarındaki artışlar, finansal tablo kullanıcılarının, işletmeler hakkında daha detaylı analizler yapabilmesine imkân tanıyacaktır. Tüm eksikliklerine rağmen TMS 14 standardı da Türkiye’de bölümsel raporlama kültürünün oluşturulmasında önemli katkılarda bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 14;4
dc.subject TFRS 8 tr_TR
dc.subject TMS 14 tr_TR
dc.subject Bölümsel Raporlama tr_TR
dc.title TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Uygulanma Düzeyinin TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Standardı İle Karşılaştırması: İMKB 100 Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative COMPARISON OF THE APPLICATION LEVEL OF THE TFRS 8 ACTIVITY DIVISIONS STANDARDS WITH THE TMS 14 DIVISIONS IN TERMS OF REPORTING STANDARD: AN APPLICATION OF IMKB 100 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account