Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Uygulanma Düzeyinin TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Standardı İle Karşılaştırması: İMKB 100 Uygulaması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.