Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

İnsan kaynakları yaklaşımının sosyal sermaye düzeyine etkileri

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.