Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Silahlı çatışmaların somut kültürel miras üzerindeki etkilerinin turizm bağlamında değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çokişler, Nazım
dc.contributor.author Arslan, Aytuğ
dc.contributor.author Çokişler, Elvan
dc.date.accessioned 2016-07-15T12:52:48Z
dc.date.available 2016-07-15T12:52:48Z
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.issn 2147-6985
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/1007
dc.identifier.uri http://pausbed.pau.edu.tr/jvi.asp?pdir=pausbed&plng=tur&un=PAUSBED-29491
dc.description.abstract İnsanlığın ortak mirası olmasının yanı sıra kültürel miras turistik ürün olarak turizmin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kültürel miras turizmi turizm pazarı içindeki yerini gittikçe arttırmaya devam etmekte iken Ortadoğu’da son zamanlarda yaşanan olaylar somut kültürel mirasın özellikle silahlı çatışmalar sırasında büyük bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. Literatür araştırması olarak gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde, kültürel miras terimi ve turizm disiplininde kullanımı ele alınmış, ikinci bölümünde, silahlı çatışmalar sırasında kültürel mirasın neden özellikle hedef alındığı ve korunamadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla, kültürel mirasın korunmasını hedefleyen uluslararası anlaşmalarda yer alan koruma tedbirleri tanıtılmıştır. Son bölümde, silahlı çatışma sonrası dönemde gerçekleştirilen iyileşme çabalarında kültürel miras ve kültürel miras turizminin yeri örnek olaylarla tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The cultural heritage is one of the indispensable elements of tourism as a touristic product as well as the common heritage of the human race. While cultural heritage tourism continues to increase its place in the tourism market gradually, the current matters in the Middle East reveal that tangible cultural heritage is under growing threat especially during the armed conflicts. In the first part of the study which was carried out as literature search, the term of cultural heritage and its usage in the discipline of tourism are discussed, in the second part, the answer was sought for the question why especially cultural heritage is targeted and cannot be protected during the armed conflicts. For this purpose, the protection measures in the international treaties which aim at protecting the cultural heritage are introduced. In the last section, the place of the cultural heritage and cultural heritage tourism in the improvement works during the period after the armed conflicts is discussed with the cases. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Silahlı Çatışma tr_TR
dc.subject Somut Kültürel Miras tr_TR
dc.subject Miras Turizmi tr_TR
dc.subject Mavi Kalkan tr_TR
dc.subject Armed Conflict tr_TR
dc.subject Tangible Cultural Heritage tr_TR
dc.subject Heritage Tourism tr_TR
dc.subject The Blue Shield tr_TR
dc.title Silahlı çatışmaların somut kültürel miras üzerindeki etkilerinin turizm bağlamında değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The assessment of the effects of armed conflicts on the tangible cultural heritage within the context of tourism tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Pamukkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR113916 tr_TR
dc.contributor.authorID TR140627 tr_TR
dc.identifier.volume 2016 tr_TR
dc.identifier.issue 24 tr_TR
dc.identifier.startpage 15 tr_TR
dc.identifier.endpage 25 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account