Enstitüler

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Göktaş, Anıl (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanayi devrimiyle birlikte gelişen endüstrileşme sonucunda, Avrupalı devletlerin hammadde açığını kapatmak ve ulaşılan hammaddeyi hızlıca getirebilmek amacıyla daha hızlı, daha güvenli ve az maliyetli ulaşım yollarını aramaya ...
 • Karnak, Betül (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmada; öğretmen görüşlerine göre, mesleki profesyonellik algıları ile örgütsel mutluluk düzeylerini saptamak; öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkiyi belirlemek ...
 • Göncü, Ali (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  Bu çalışmada, geleneksel tarhanada kullanılan buğday unu yerine kırmızı, yeşil ve sarı mercimek unları (%0, %50 ve %100 oranlarında) ve yoğurt yerine de (%100 oranında) boza ikame edildi. Bütün un çeşitleri hem yoğurtlu ...
 • Kölgelier, Sinan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve sanayileşmenin artması; fosil kaynaklı yakıt rezervlerin hızla tükenmesine neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, içten yanmalı motorlar tarafından yayılan egzoz gazlarının çevre kirliğine ...
 • Koca, Nazlı (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10)
  Bu çalışmada, öncelikle tam sayıların genel özellikleri verilerek bu sayıların alt kümesi olan asal sayıların özellikleri incelendi. Daha sonra, bilinen bazı özel asal sayılara değinilerek literatürde, asal sayı bulmada ...
 • Şenel, Neşe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  This thesis study aims to analyze the poetry of two female poets who committed suicide, Sylvia Plath and Nilgün Marmara, within the context of the psychoanalytical perspectives to death and self-destruction. By rendering ...
 • Ekleş, Erhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  20.yy’ın ikinci yarısından itibaren başlayan kaynak yetersizliği ve artan rekabet ortamı neticesinde işletmelerin ürettikleri ürün ya da hizmetleri hedefledikleri sayıdaki müşterilere ulaştırmaları zorlaşmaya başlamıştır. ...
 • Durnagölü, Nihal (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Antikçağın zengin ve güçlü kentlerinden biri olan Stratonikeia, farklı inanç ve geleneklere sahip birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. MÖ 4. yüzyılda suru genişleyen ve genel anlamda planlaması yapılmış olan kent, ...
 • Sarıoğlu, İsa (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Gerçekleştirilen çalışmanın amacı düşük ve orta yükseklikte betonarme binalarda statik ve dinamik analiz yöntemlerinin zemin-yapı etkileşimi ve ankastre mesnet kabulü dikkate alınarak incelenmesidir. Bu kapsamda 4, 8 ...
 • Turgut, Gülten Ece (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bir alanın sunduğu doğal güzelliklerin yanında sahip olduğu görsel etkisi, alanın kullanıcılara sunmuş olduğu olanakları, çekici özellikleri, kullanıcıların alanı deneyimlerken ihtiyaçlarına cevap verip vermemesi, iyi ...
 • Eray, Osman (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Kayma kipli kontrol, değişken yapılı sistemler teorisinin bir alt sınıfı olarak değerlendirilen doğrusal ya da doğrusal olmayan sistemlerin kontrolünde kullanılan gürbüz bir kontrol yöntemidir. Literatürde yaygın ...
 • Eren, Abdullah (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  Bu tez çalışmasında, hücresel hibrit malzeme yapısında olan bal petekli yapılar ile Ɵ açısı verilerek oluşturulmuş değişken kesitli kirişlerin doğal frekanslarının mod değerlerini incelemek amacıyla tez çalışması yapılmıştır. ...
 • Yüksel, Seher (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tez kapsamında Radiello® pasif örnekleyiciler kullanılarak Denizli’de ozon ve azot dioksit seviyeleri belirlenmiştir. Örneklemeler Aralık 2012 – Temmuz 2013 döneminde, Denizli’nin dört farklı bölgesinde; Altıntop Mahallesi ...
 • Malak Akdağ, Zeynep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırma çalışanların fiziksel, bilişsel ve duygusal işe adanmışlık düzeyinin işletmeye duyulan güven ve çalışma arkadaşlarına duyulan güvenile ne derece ilişkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Örgütsel ...
 • Güzel, Merve (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Tez kapsamında elektroaktif ve floresans gruplar ile fonksiyonlandırılmış s-triazin merkezli özgün süper yapılı monomerler sentezlenmiştir. Elde edilen monomerlerin yapısal karakterizasyonu için Proton Nükleer Manyetik ...
 • Gündüz Saraç, Hatice Feyza (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-04)
  Alzheimer Hastalığı’nda (AH), evrelere göre farklı klinik tablolar sergileyen hastalık süreci, hasta ve bakım verenin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hem hastaya hem bakım verene özgü bakım verme yükünü arttıran ...
 • Uzunkaya, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada Budist Uygur Edebiyatının en hacimli eseri olan Altun Yaruk, Budizmin Hînayâna mezhebine ait olan Maitrisimit ve Maniheist Uygurların tövbe duası Huastuaniftte yer alan fiillerin istem potansiyelleri ve istem ...
 • Erdinç, Zerrin (Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, 2020)
  Aizanitis Bölgesi olarak adlandırılan Aizanoi kenti territoryumu mezar taşları açısından zengin veriler barındırmaktadır. Ancak daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar hem bölgenin kapsadığı alan hem de mezar steli ...
 • Öztürk, Ali (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Proje kapsamında, dengesiz bir giriş ve dengeli iki çıkış arasında hem bant geçiren filtre görevini, hem de çıkışlar arasında 1800 faz farkı elde edilerek balun görevini yerine getirecek şekilde bir devre tasarımı ...
 • Akpunar, Adile (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar (PMSM), geleneksel motorlara göre üstünlükleri nedeniyle endüstriden ev aletlerine kadar geniş bir spektrumda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, PMSM’ler, doğrusal olmayan ...

View more