Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Erten, Meltem Uzunoğlu (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2015-03)
  Myths have inspired interest in various ways throughout the history of mankind. Once a product of oral tradition, they were transferred into written form, which threatened the polyphonic and multifaceted nature of myths. ...
 • Gençer, Zeynep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-04)
  Çalışmanın konusunu; Eski Türkçe, Türkiye Türkçesi ile Anadolu ağızları, Hakas Türkçesi ve Japoncada zaman ekleri olarak bilinen yapıların dilbilgisel görünüş değerleri ile yardımcı fiillerin sözlüksel görünüş değerlerinin ...
 • Karal, Ömer (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Bulanık Mantık Kontrol; anlaşılması ve geliştirilmesi kolay olan ve endüstride çalışan mühendislerin tercih edebilecekleri bir kontrol yöntemidir. Nitekim günümüzde birçok tüketici ürünlerinde ve endüstriyel uygulamalarda ...
 • Yıldız, Duygu (2012)
  Kierkegaard ve Sartre'ın özgürlük kavramına bakışlarını incelemek için bu konuyu seçtik. Özgürlük düşüncelerini nasıl temellendirdiklerini açıklamaya çalıştık. Konuyla ilgili ulaştıkları sonuçları değerlendirmek, özgürlüğün ...
 • Hazer, Gamze (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-08)
  Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde depremlerden kaynaklanan hasar ve kayıpların azaltılması için yapıların iyi bir mühendislik hizmeti alması gerekmektedir. Bu kapsamda zeminin fiziksel, mekanik ve sismik parametrelerinin ...
 • Mücasiroğlu, Fehim (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-06)
  Son 10 yıla kadar soğutma sistemlerinde genellikle kloroflorokarbon (CFC) ve hidrokloroflorokarbon (HCFC) içeren soğutucu akışkanlar kullanılırken, küresel ısınma ve ozon tabakasındaki delinme sebebiyle alternatif soğutucu ...
 • Arslan, Ebru (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07)
  Dünya nüfusu artıyor ve aynı zamanda endüstriyel teknoloji gelişiyor. Bundan dolayı, her geçen gün enerji gereksinimi büyüyor. Biz enerji gereksinimimizin çoğunu fosil yakıt kaynaklarından sağlıyoruz. Sonuç olarak, bu ...
 • Süren, Hatice (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-06)
  Bu çalışmada, binary ve flash buhar çevrim santrallerinden bahsedilmiş, var olan donanımlar tanıtılmış; sistemin ve donanımlarının termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarına göre enerji ve ekserji hesaplama denklemleri ...
 • Atalay, Öner (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004)
  Geçmişte ve günümüzde yaşanan petrol krizleri göstermektedir ki, dünya ekonomisi açıkça fosil yakıtlara bağlıdır. Bu nedenle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç daha bir önem kazandı. Şu bir gerçektir ki, ...
 • Badem, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009-01)
  Bu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demet teorisi, multivektör alanları, diferansiyel formlar ve konneksiyonların tanımları verilmiştir. Ayrıca birinci mertebeden jet demetler ile ilgili temel tanım ...
 • Vardar, Okan (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017-11)
  Kanser, tanı alan bireyi olduğu kadar bakım veren aile üyelerini de birçok açıdan etkileyen ve baş etmeyi zorlaştıran bir hastalıktır. Bu araştırmanın amacı, jinekolojik kanser tanısı alan, kemoterapi tedavisine devam eden ...
 • Silgu, Mehmet Ali; Çelikoğlu, Hilmi Berk (Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  In this paper, performances of multivariate clustering methods in specifying flow pattern variations reconstructed by a macroscopic flow model are sought. In order to remove the noise in and the wide scatter of traffic ...
 • Gürel, Eşref (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-11)
  Bu tezde; k. mertebeden Gauss Fibonacci ve k. mertebeden Gauss Lucas sayıları başlangıç değerleriyle birlikte tanımlandıktan sonra üreteç fonksiyonları, Binet formülleri, kombinatorial gösterimleri ve toplam formülleri ...
 • Seçkin, Ahmet Çağdaş (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-01)
  Kablosuz sensör ağları, çevreden veri toplamaya yarayan birçok sensör düğümünden oluşan kablosuz kişisel alan ağlarıdır. Kablosuz sensör ağı düğümleri arasındaki haberleşmede IEEE 802.15.4 ve ZigBee standartları kullanılmaktadır. ...
 • Toker Uğurlu, Tuğçe (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
  Ekonomik ve sosyal şartlar, gündüz çalışmanın yanı sıra, gece saatlerini de içeren vardiyalı sistemde çalışmayı gerektirebilmektedir. Vardiyalı çalışanlar, uykuuyanıklık döngüsündeki bozulma ve alışılmış çalışma ve sosyal ...
 • Çiçek, Zümrüt (2012)
  Pediatrik yaş grubu hastalar sıklıkla çeşitli nedenlere bağlı kafa travmasına maruz kalmaktadır. Hastaneye başvuruda acil servis işleyişi içerisinde bu hastalara iyonizan radyasyon içeren tetkikler sıkça uygulanmaktadır. ...
 • Keziban Usta (Pamukkale Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada kaliksarenin tek kristal ve türevlerinin ise polikristal formlarını sentezlendi. Elde edilen örnekleri gama ışınlarına maruz bırakıldı ve yapılarda meydana gelen değişiklikler ESR yöntemiyle incelendi. Işınlanan ...
 • Gökalp, Gülnihal (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
  Günümüzde beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı insan sayısı hızla artmaktadır. Kalça kırığı yaşlı nüfusta sık görülen, en sık mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Kırıkların %98’inden fazlası cerrahi gerektirir. ...
 • Ünal, Nazlı (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-05)
  Bu çalışma, Haziran 2011-Mart 2012 tarihleri arasında, Denizli ili Kale ilçesi ve yakın çevresinin herpetofaunasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanı içerisinde türlerin yayılışının daha kolay tespiti için ...
 • Bayğu, Yasemin (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-01)
  Bu çalışmada öncelikle 1,3-dihidroksi-25,27-bis[2-(2-kloroetoksi)etoksi] kaliks[4]aren bileşiği sentezlendi. 25-27-bis[2-2(kloroetoksi)etoksi]-26,28-bis(2-propin-1-iloksi) pentasiklo [19.3.1.13,7.19,13.115,19]oktakos-1(2 ...